Condicions de compra

Aquestes Condicions de Compra tenen com a objectiu regular els contractes amb els consumidors o usuaris (d’ara endavant, usuaris), celebrats fora dels establiments mercantils i a distància; les disposicions sobre garanties en la venda de béns de consum i la regulació sobre responsabilitat civil pels danys causats per productes defectuosos, sobre les compres realitzades al nostre lloc web (d’ara endavant botiga en línia, lloc web, pàgina web o web).

La nostra entitat es reserva el dret a modificar en qualsevol moment el contingut d’aquestes condicions de compra, per la qual cosa recomanem als usuaris que les consultin cada vegada que facin una compra.

Dades del Responsable / Prestador de Serveis de la Societat de la Informació Identitat – Entitat

MATEUA DIVE 2025, S.L.

CIF/NIF

B64038474

Adreça postal

Plaça Punta Montgo n º2

Telèfon

(+34) 972773556

Correu electrònic

info@mateuadive.com.com

Objecte Social

Escola de submarinisme

Lloc web

www.mateuadive.com

Dades registre

Registro Mercantil de Barcelona el 10-01-2006, en el volumen 38122, folio 32, full B319462.

Podeu comprar tots els nostres productes/articles a través d’aquest lloc web i realitzar els vostres pagaments de manera segura, seguint els passos que s’indiquen en el procés de compra i en aquestes condicions de compra.

Seguretat i Protecció als compradors En efectuar el pagament, ningú podrà accedir a les dades financeres de l’usuari, la qual cosa atorga una major seguretat al procés de pagament, ja que en les passarel·les de pagament s’utilitza el sistema Redsys redirigint les dades a servidors segurs sense que ningú, tampoc nosaltres, pugui accedir o emmagatzemar les seves dades. Tot això en compliment al que disposa el marc jurídic aplicable en relació amb la protecció de dades personals dels usuaris, les quals no podran ser utilitzades per a un fi diferent a la prestació del servei sol·licitat pels usuaris.

De la mateixa manera, us informem que hem pres totes les mesures de seguretat necessàries perquè les vostres dades personals siguin tractades sota les garanties establertes a la nostra Política de Seguretat, en compliment al que disposa l’article 24.1 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), article 28.1. de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com per l’article 41.1 c) de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Perquè el vostre pagament en línia es faci sense cap incidència, i així minimitzar qualsevol intrusió no autoritzada a les vostres dades bancàries, sereu redirigits automàticament a la plataforma de pagament en línia de la vostra entitat bancària, on se us realitzarà una autenticació reforçada per verificar que la sol·licitud de pagament s’ha fet realment per vosaltres, complint amb la Directiva Europea de Serveis de Pagament Digitals (PSD2), que inclou importants mesures de seguretat que milloren el procés de pagament i autorització de les compres en línia i que afecten tots els bancs i tots els clients.

Disposem d’un certificat de seguretat que verifica la identitat del lloc web i amb tots els sistemes de xifrat i seguretat de transferència de dades a través del protocol https / SSL. Aquest protocol també garanteix que la informació viatja xifrada perquè ningú la intercepti.

Realitzar un comanda Seguint les indicacions que us oferirem en el procés de compra, realitzar una comanda serà molt senzill, tan sols haureu de seleccionar els productes i quantitats triades i, un cop verificat al carret de compra que la vostra compra és correcta, finalitzar la comanda.

Si ja esteu registrats com a client, haureu d’introduir les vostres dades d’accés. En cas contrari, haureu de registrar-vos facilitant les dades que us sol·licitem.

Realitzat el pagament pel mètode de la vostra preferència (targeta bancària o PayPal), i un cop finalitzat el procés de compra, us mostrarem la confirmació de recepció a la bodega de la vostra comanda.

Només podrem vendre-us els nostres productes si heu complert els 18 anys. El comprador és l’únic responsable de la veracitat de la informació que ens envia.

Preus dels productes Tots els preus dels productes anunciats al nostre lloc web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i estan expressats en la moneda EURO (€).

Quan als productes se’ls apliqui algun tipus de descompte, aquest serà assenyalat de manera clara, especificant el percentatge de descompte que s’aplica al producte, no sent negociable el preu assenyalat a l’oferta de venda.

Mateuadive 2025, s.l, es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment, pel que es suggereixi verificar-los pel comprador abans de fer qualsevol comanda/pagament.

Forma de pagament Podeu pagar al nostre lloc web i sense costos addicionals, mitjançant PayPal o mitjançant l’aplicació mòbil de la vostra entitat bancària. També amb targetes bancàries (VISA, VISA Electron i MasterCard).

Perquè el vostre pagament es faci sense cap incidència, i així minimitzar qualsevol intrusió no autoritzada a les vostres dades bancàries, sereu redirigits automàticament a la plataforma de pagament en línia de la vostra entitat bancària, on serà necessari que autoritzeu el pagament i amb això confirmar la comanda realitzada per vosaltres.

Condicions dels Cupons Regal Els cupons regal permeten canviar-ne l’import en fer una compra de productes a la nostra botiga en línia, obtenint un descompte en el preu total de la vostra compra a la nostra botiga en línia. Els cupons regal  tenen un any de caducitat i no seran canjeables per diners.

MateuaDive 2025, s.l, no assumirà cap responsabilitat pel mal ús dels cupons regal per part de l’usuari.

Els productes/articles adquirits mitjançant el canvi d’un cupó regal estaran, igualment, subjectes als drets descrits en aquestes condicions.

Disponibilitat del servei Els productes/articles estan disponibles i, per tant, el seu enviament, únicament a Espanya Peninsular quedant així excloses les Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Si per algun motiu aliè a la nostra entitat (desastres naturals, conflictes bèl·lics, etc.) no fos possible la lliurament, se us ho farem saber abans de finalitzar la comanda.

Disponibilitat dels productes Totes les comandes que feu estaran subjectes a la disponibilitat del producte/article als nostres estocs. Si la vostra comanda no es pogués dur a terme per la falta d’estoc, es realitzarà una devolució per la quantitat (€) que heu abonat per aquesta.

Política d’Entregues La lliurament de productes/articles es farà un cop pagat i confirmada la comanda.

S’enviaran d’acord amb les dades de lliurament facilitades prèviament per vosaltres al nostre lloc web i entregat en els terminis màxims següents a comptar des de la data de confirmació de la comanda:

48 hores per a Espanya peninsular

Aquest termini es pot veure incrementat si la comanda es realitza en festiu o cap de setmana, en què cas el termini de lliurament començarà a comptar des del primer dia laborable després de pagar i confirmar la comanda.

Si la lliurament no pogués produir-se en el termini assenyalat anteriorment, o per estar-vos absents, nosaltres o l’empresa de transport us comunicarem per mitjà que ens hàgiu indicat en el procés de compra i us oferirem una data de lliurament alternativa.

Si en el moment de la compra algun dels productes no estigués disponible temporalment per manca d’estocs, se us informarà perquè trieu una altra opció.

Si en el moment de la preparació de la vostra comanda no tinguéssim estocs d’algun dels productes, se us informarà de la data de lliurament prevista, la possibilitat de substituir-lo per un altre producte del mateix cost i característiques o cancel·lar la vostra comanda.

El producte es considerarà entregat quan hi hagi constància de la lliurament d’aquest per vosaltres, mitjançant la signatura del justificant de lliurament, o per un tercer designat per vosaltres i la signatura d’aquest.

La nostra empresa no es fa responsable de la impossibilitat de lliurament del producte en els següents casos:

 • Vagues i tancaments patrons
 • Alteració de l’ordre públic, amenaça terrorista o guerra
 • Incendi, explosió, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre fenomen natural o de salut
 • Restriccions en l’ús de mitjans de transport, tant privats com públics
 • Impossibletat d’utilitzar sistemes de telecomunicacions privats o públics
 • Impossibilitat legal

Seguretat als compradors

En efectuar el pagament, ningú podrà accedir als dades financers de l’usuari, la qual cosa atorga una major seguretat al procés de pagament, ja que en les passarel·les de pagament s’utilitza el sistema Redsys redirigint les dades a servidors segurs sense que ningú, tampoc nosaltres, pugui accedir o emmagatzemar les seves dades.

Perquè el seu pagament en línia es realitzi sense cap incidència, i així minimitzar qualsevol intrusió no autoritzada en les seves dades bancàries, serà redirigit automàticament a la plataforma de pagament en línia de la seva entitat bancària, on se li realitzarà una autenticació reforçada per verificar que la sol·licitud de pagament s’ha realitzat realment per vostè, complint amb la Directiva Europea de Serveis de Pagament Digitals (PSD2), que inclou importants mesures de seguretat que milloren el procés de pagament i autorització de les compres en línia i que afecten a tots els bancs i a tots els clients.

Disposem d’un certificat de seguretat que verifica la identitat del lloc web i amb tots els sistemes de xifrat i seguretat de transferència de dades a través del protocol https / SSL. Aquest protocol també garanteix que la informació viatja xifrada perquè ningú la intercepti, ja que el sistema de xifrat augmenta la seguretat de les operacions de pagament.

Factures
Vostè pot sol·licitar factura de totes les seves compres, de manera gratuïta, segons l’article 63.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Depenent de l’import de la seva compra, podrem emetre una factura simplificada, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i el termini legal establert per a la seva emissió serà el dia 16 del mes següent a la compra, d’acord amb els articles 11 i 18 del Reial Decret.

Les seves factures seran enviades al seu correu electrònic o juntament amb el paquet d’enviament, només si ens ho sol·licita en el procés de compra. En cas de sol·licitar-la per correu electrònic, la factura serà electrònica i complirà amb els requisits establerts en els articles 9 i 10 del Reial Decret abans esmentat.

Cancel·lació de comandes
Vostè pot cancel·lar la seva comanda en qualsevol moment, per això ha de manifestar-nos la seva decisió enviant un correu electrònic a info@mateuadive.com. Les dades que necessitem per atendre aquesta sol·licitud són les següents:

Número de Comanda: Nom i cognoms amb els quals va fer la comanda: Data de la comanda: Articles que desitja retornar:

Un cop sol·licitada la cancel·lació de la comanda, ens posarem en contacte amb vostè per donar-li la nostra confirmació.

Si en el moment de sol·licitar la cancel·lació de la comanda aquesta ja ha estat enviada, li recordarem en la nostra confirmació de cancel·lació de la comanda, la situació de la comanda i el procediment a seguir.

Dret de desistiment
Vostè pot exercir el seu dret de desistiment de la compra feta al nostre lloc web, i per tant, podrà retornar els productes/articles en un termini de 14 dies naturals des que va adquirir els productes/articles, amb fonament en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Tots els nostres productes/articles poden ser retornats, llevat d’aquells establerts a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, com per exemple, aquelles ampolles que hagin estat obertes, manipulades o exposades a condicions inadequades a causa de la ràpida deterioració del seu contingut.

En cas de desistiment per part seva, ha d’informar-nos per escrit a MateuaDive2025, s.l., amb adreça postal a plaça Punta Montgo nº2 de L’Escala -Girona., o per correu electrònic a info@mateuadive.com (recomanat per agilitzar la gestió). Si necessita més informació pot contactar-nos al telèfon 972773556.

Addicionalment ha de detallar-nos les dades següents:

Número de Comanda: El seu nom i cognoms (amb el qual va fer la compra): Domicili on es va realitzar la entrega: Producte objecte de desistiment:

Li comunicarem per correu electrònic (per ser el mètode més àgil) la recepció de la seva sol·licitud de desistiment.

És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva venda posterior.

Devolució i reemborsament
La devolució portarà implícit l’abonament dels importes de compra i, si haguessin existit, els costos d’entrega. L’abonament d’aquestes sumes es realitzarà a través del mateix mitjà de pagament amb què el producte/article va ser adquirit i després de rebre la seva compra retornada, en un termini màxim de 14 dies naturals comptats a partir de la recepció del seu desistiment, d’acord amb l’article 76 i 107.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Vostè ha de assumir els costos de devolució dels productes objecte de desistiment, havent de realitzar la devolució sense demora indeguda i en qualsevol cas a més tard en el termini de 14 dies naturals, a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment, amb fonament en l’article 108 del Reial Decret Legislatiu1/2007, de 16 de novembre. La devolució es realitzarà a Mateua Dive 2025, s.l., amb adreça postal a a plaça Punta Montgo nº2 de L’Escala -Girona.

El producte/article a retornar, ha d’estar perfectament embalat i precintat, de manera que no pugui patir cap dany en el transport. No es podran retornar aquells productes/articles establerts a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, com per exemple, aquelles ampolles que hagin estat obertes, manipulades o exposades a condicions inadequades a causa del ràpid deteriorament del seu contingut.

És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva venda posterior.

En cas de vigència d’un Estat d’Alarma i les seves possibles pròrrogues, es podrien interrompre els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial bé en línia. Els terminis d’interrompiment i reanudació de l’activitat seran els establerts per les normes amb rang de Llei que s’aprovin en cada moment.

Garanties
Segons l’article 118 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, si el producte/article presentara defectes que impedeixin la seva normal utilització o no oferira les prestacions descrites d’acord amb la seva naturalesa, Vostè tindrà dret a la substitució d’aquest, a la rebaixa del preu o a la devolució del seu import, (segons establixen els articles 119, 120, 121, 122 i 123 del RDL 1/2007) en un termini de dos (2) anys a partir de la compra.

Per això, Vostè ha de dirigir-se a nosaltres per escrit al correu electrònic info@haciendaelespino.com, havent d’informar de la naturalesa del problema, el moment, les condicions de la seva aparició i la seva elecció sobre el seu dret de garantia (substitució, reemborsament, etc.).

En cas que Vostè triï el reemborsament del producte/article, aquest es realitzarà en un termini màxim de 14 dies naturals, efectuant-se pel mateix mitjà pel qual es va fer la compra. El reemborsament inclourà l’abonament dels importes de compra del producte i els costos d’entrega si haguessin existit.

Si tria la reparació del producte/article, aquesta serà totalment gratuïta i en els supòsits en què la reparació efectuada no fos satisfactòria i l’objecte no revestís les condicions òptimes per complir l’ús a què estigués destinat, Vostè tindrà dret a la substitució del producte adquirit per un altre de idèntiques característiques o a la devolució del preu pagat.

Vostè ha de realitzar la devolució del producte sense demora indeguda i en qualsevol cas a més tard en el termini de 14 dies naturals, a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió. L’enviament ha de realitzar-lo a Mateua Dive 2025, s.l., amb adreça postal a plaça Punta Montgo nº2 de L’Escala -Girona.

Vostè es farà càrrec de la gestió de la devolució i dels costos que impliqui aquesta.

En cas de vigència d’un Estat d’Alarma i les seves possibles pròrrogues, es podrien interrompre els terminis per a la devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, bé presencial bé en línia. Els terminis d’interrompiment i reanudació de l’activitat seran els establerts per les normes amb rang de Llei que s’aprovin en cada moment.

Atenció al client
Davant de qualsevol dubte, recomanació o queixa que l’usuari vulgui traslladar-nos, pot fer-ho per escrit al correu electrònic info@mateuadive.com, per correu postal a Mateua Dive 2025, s.l., amb adreça postal a a plaça Punta Montgo nº2 de L’Escala -Girona. El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores.

Protecció de dades personals

Amb fonament en l’article 107.4 del Reial Decret Legislatiu, les dades personals dels consumidors o usuaris han de ser protegides per l’empresari mitjançant el compliment de les obligacions establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Per saber com tractarem les seves dades personals, quins són els seus drets i com exercir-los, consulteu la nostra Política de Privacitat.

Resolució de conflictes Segons el que disposa el Reglament (UE) 524/2013 d’aplicació a tota la Unió Europea, vostè pot acudir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea (plataforma ODR), ja que és una plataforma que permet als consumidors presentar reclamacions omplint un formulari electrònic disponible en totes les llengües oficials de la Unió Europea, noruec i islandès.

Podeu consultar la Plataforma ODR aquí.

Llei aplicable i jurisdicció Els contractes de compra de productes/articles formalitzats mitjançant la nostra pàgina web es regiran per la legislació espanyola i qualsevol controvèrsia que sorgeixi o estigui relacionada amb aquests contractes serà sotmesa als jutjats i tribunals espanyols.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la compra en línia, la competència judicial correspondrà als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.


FORMULARI DE DESISTIMENT A l’atenció de Mateua Dive 2025, s.l., amb adreça postal a a plaça Punta Montgo nº2 de L’Escala -Girona.

 • Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

……………………………………..…………………………..

 • Amb referència nº: …………………………………………………..

 • Pertanyents a la comanda nº: …………………………..

 • Amb data de compra: ……………………………………………

 • Nom del comprador/es: ……………………………………………….

 • Domicili del comprador/es: …………………………………………………………………………….

Si l’adreça d’enviament és diferent a la del comprador, haurà d’emplenar les següents dades:

– Nom del destinatari: ………………………………………………………………………….

– Domicili del destinatari: ……………………………………………………………………….

– Data d’entrega: ……………………………………………………………………….

Per agilitzar la seva sol·licitud, enviï aquest Formulari a info@mateuadive.com