costa montgri

Diversitat submarina

Sota la superficie, dins el Parc Natural del Montgri Illes Medes i Baix Ter, es descobreix una enorme biodiversitat. La proximitat a la costa, la desembocadura del Ter i el Fluvià i la complexa geologia d’aquests fons, afavoreixen la presencia de gairebe totes les comunitats, des de praderes de posidonia a parets de coraligen, passant per coves i tunels d’origen càrstic. Això fa que el Parc Natural sigui un dels 36 llocs del món amb major biodiversitat.

  • Els primers metres

Els fons rocosos mes il·luminats presenten una densa cobertura d’algues que te el seu maxim desenvolupament a la primavera. Aquí, petits animals com mol·luscs o crustacis hi troben refugi i aliment, aquests alhora són l’aliment de diferents especies de peixos, tals com espàrids (sards, daurades, etc.), labrids o blennids.

  • Zones d’ombra

Els grans blocs que es troben a poca fondaria creen zones d’ombra on les algues són reemplaçades per animals que s’alimenten de plancton i particules en suspensio. Abunden colonies d’hidrozous i esponges i no es rar trobar nudibranquis de vistossos colors alimentantse d’aquestes. En els forats tambe podem trobar refugiant-se des de llagostes i pops a morenes, meros i brotoles.

  • El coral·ligen

Per sota els -20m, el paisatge passa a estar dominat per coraligen i algues calcaries. Trobarem desde gorgonies com Eunicella singularis i Paramuricea clavata, aixi com corall vermell i colonies de briozous.

  • Coves i tunels submarins

La costa del Montgrí té un particular i molt característic sistema de coves i grutes molt espectaculars. La naturalesa calcaria de l’arxipelag va afavorir la formacio de coves per l’accio de l’aigua dolça, que mes tard van quedar submergides sota el mar. En aquestes coves i tunels, la falta de llum impossibilita la vida vegetal i els animals filtradors dominen els sostres i parets, entre les esquerdes d’aquestes podem notar la presencia de congres, llamantols i llagostes. A les entrades hi trobem abundancia de corall vermell, esponges de tots colors i grans colonies de briozous i hidrozous.