El Dive Master és la primera qualificació com a bussejador professional. Aquest nivell ens permet treballar com a guia de busseig oficial i a ajudar als instructors quan aquests ho necessitin. Convertir-nos en Dive Master és el primer pas per dedicar-nos a treballar com a bussejadors!

Per a obtenir aquesta qualificació cal tenir l’especialitat de Dive Guide i el Science of Diving. En total es requereix un total de 5 especialitats, incloent aquestes dues, i un mínim de 50 immersions i 18 anys.