L’especialitat de Ciència del busseig correspon a una branca més científica. A partir d’aquesta podrem aprendre l’efecte del busseig en el cos humà, el comportament que té aquest sota l’aigua i els efectes de la pressió hidroestàtica. 

És important tenir en compte que aquesta especialitat es requereix per a fer qualsevol curs professional, i requerit en un gran ventall d’especialitats d’Extended Range.

L’especialitat de Ciència del busseig només consta de part teòrica. Es pot fer des de casa tot i que des de Mateua Dive recomanem una classe teòrica presencial per a aclarir conceptes no entesos.