De specialiteit Stress & Rescue wordt beschouwd als een van de beste specialismen, waardoor zij, eenmaal ontwikkeld, een sprong voorwaarts maakt in kwaliteit. Stress & Rescue is een specialiteit die erop gericht is de nodige instrumenten en technieken aan te leren om risico- en stresssituaties het hoofd te kunnen bieden, en om redders te worden.

Het is een veeleisende en uitdagende specialiteit van zelfverbetering en zelfkennis. Het niveau van ons duiken zal aanzienlijk stijgen. Tot nu toe is ons geleerd risicovolle situaties te vermijden, maar door deze specialiteit zullen wij in staat zijn met deze situaties om te gaan wanneer zij zich voordoen, en zullen wij in staat zijn anderen te helpen wanneer zij dat nodig hebben.

De specialiteit bestaat uit 1 theorieles, 2 sessies in beschut water en 4 sessies in open water voor een prijs van 330€ per persoon.