De specialiteit Duikgids verschaft de nodige instrumenten en kennis om als gids op te kunnen treden tijdens duiken. In deze specialiteit leert men de andere duikers te briefen, te begeleiden en te debriefen, alsook de duikomstandigheden te evalueren om de duik beter te plannen.

Deze specialiteit omvat in totaal 5 theorielessen, 4 in beschut water en 5 in open water; gerekend over 35-45 uur. Het is beschikbaar voor studenten ouder dan 18 jaar. De prijs moet met het centrum worden overlegd.