El nivell Divemaster és el punt on comença la teva aventura com a professional del submarinisme. El Divemaster és responsable de la gent, la planificació, l’orientació durant la immersió, la logística i la seguretat.

Després de convertir-te en Divemaster, la qualificació d’Assistant Instructor és el pas següent en la trajectòria professional d’un instructor de busseig. Aquest programa permet guanyar experiència docent, practicar els briefings i impartir formació teòrica i a l’aigua.

Finalmente, el siguiente paso es convertirte en Instructor de buceo. En este caso, tendrás la capacidad de desarrollar tanto clases teóricas como prácticas para formar buceadores ya sea haciendo bautizos como llegando a impartir especialidades hasta formar a Divemasters. A pesar de que aquí no acaba la trayectoria profesional, ser Instructor implica una gran profesionalidad dentro del buceo recreativo.