Aquesta versió de protocols està revisada per la direcció i el Staff a dia 13/02/2021 i és exclusiva de Mateua Dive, no sent les recomanacions oficials per a centres de submarinisme de les administracions públiques competents tenint en compte que a dia d’avui encara no està definit un protocol d’actuació oficial.

Instal·lacions en general

El centre disposarà d’una zona de neteja on hi haurà disponibles mascaretes, gel i guants per poder utilitzar lliurement en qualsevol moment i de forma gratuïta.

Es recomanarà la utilització de l’ús de les mascaretes si la distància de seguretat no és superior a 2 metres.

El personal de Mateua Dive netejarà periòdicament les instal·lacions amb productes homologats com a desinfectants oficials, tindrem un registre de la persona i l’hora en què s’ha fet el mateix.

No estarà permès deixar roba per les instal·lacions, només es podrà fer dins les bosses particulars i aquestes en els llocs destinats habitualment.


Preparació de l’equip per immersió

Els equips es muntaran i revisaran a les instal·lacions de Mateua sent carregades de manera personal a les furgonetes per ser transportades al port, és important que l’equip sigui manipulat de forma personal per no tenir contacte amb cap altre persona, serà obligatori el rentat de mans si es manipula l’equip d’una altre persona.


Immersions en vaixell

Les nostres embarcacions seran netejades amb aigua i sabó entre les immersions.

Serà obligatori el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic que subministrarà gratuïtament Mateua Dive en el moment d’entrar a una de les nostres embarcacions.

No es podrà deixar la roba particular en el vaixell, només si es disposa d’una bossa personal.

Es mantindrà la distancia de seguretat si és possible de 1,5 de separació en el recorregut fins al punt d’immersió.

Es recomanarà a tothom la neteja de mans en el moment de sortir del vaixell.


Neteja de Material.

Lloguer : Serà entregat al personal de Mateua i aquest s’encarregarà de la seva neteja, volem garantir la màxima seguretat i per aquest motiu el material de lloguer serà responsabilitat nostra.

Material Propi : Serà obligatori deixar el material en el lloc definit com a zona de desinfecció per poder netejar el material amb els productes oficials i homologats que Mateua Dive deixarà a la vostra disposició, un cop passat 15 minuts aquest es podrà dessalar a les banyeres on habitualment netegem els equips, el que es pretén és que cap material estigui amb contacte amb l’aigua sense passar prèviament per una
desinfecció personal.


Transport en furgoneta.

Serà obligatòria la neteja de mans abans d’entrar a la furgoneta.

El personal de Mateua netejarà amb esprai desinfectant tots els seients un cop arribem a la nostra destinació. Per motiu de distància de seguretat entre persones entenem que molts dels nostres clients hauràn d’arribar al port per medis propis.


Lloguer de material.

Entenent que el material està prèviament desinfectat amb productes
homologats i per tant lliure de qualsevol contagi, es donarà la possibilitat a l’usuari de poder netejar la màscara i boquilla amb aigua i sabó en el moment de llogar-ho, si alguna persona no vol utilitzar una boquilla de lloguer es donarà la possibilitat de comprar una nova a preu de cost, sent al final de la immersió de la seva propietat.


Lloguer ampolles.

Les griferies de les ampolles seran netejades en presència del submariniste en el moment de la seva entrega, es controlarà com és habitual el número de l’ampolla per saber a quina persona ha sigut entregada i es netejarà novament en el moment de la devolució.

L’entrega i devolució serà obligatòria que es faci en el compressor de Mateua Dive per evitar el mínim contacte de l’ampolla entre el personal del STAFF.


Utilització de dutxes.

Pendents de recomanacions oficials, és possible que aquest any estigui totalment prohibit.