camping illa

Tipus :             Camping

Nom              Camping Illa Mateua

Ubicació  :       Avda. Montgó 260  L’Escala,  Girona

Telèfon :          972 77 02 00

Adreça web :   https://www.campingillamateua.com/

e-mail :             info@campingillamateua.com

port de rei

Tipus :             Apartaments

Nom              Port de Rei

Ubicació  :       Plaça Punta Montgó, 7, 17130 L’Escala, Girona

Telèfon :          972 77 35 84

Adreça web :   https://www.portderei.net/ 

e-mail :             portderei@hotmail.com 

ralley

Tipus :             Hotel

Nom              Hotel Rallye

Ubicació  :       Ave Maria 1, 17130 L’Escala,  Girona

Telèfon :          972770245

Adreça web :   https://www.rallyehotel.es/webpage/index.php 

e-mail :            info@rallyehotel.es